Hem»Företaget»CSR – Hållbarhetsutveckling

CSR – Hållbarhetsutveckling

Vygons (Sweden) AB:s Hållbarhetsredovisning beskriver vårt arbete kring centrala områden inom miljö, etik och moral, socialt ansvar och mänskliga rättigheter – och hur vi har integrerat detta i vårt dagliga arbete. Vygon gruppen har sedan länge arbetat systematiskt med viktiga miljömässiga och sociala risker i vår bransch, samt dess påverkan genom hela leveranskedjan: från design, produktion, lager och transport, till slutanvändarna och patienten.

Rapporten omfattar, i de fall inget annat anges, insatser som gjorts under verksamhetsåret 2015/2016. Urvalet baseras på Global Reporting Initiatives (GRI) version G4 riktlinjer för rapportering inom hållbarhetsområdet, samt frågor och synpunkter som kommit upp i dialogen med våra intressenter.

 

SIS_Mbr_Horizontal_Green  Med vår kompetens och erfarenhet arbetar vi aktivt inom SIS. Länk till hemsida

 

Vygon Sverige hållbarhetsredovisning 2017
Vygon Sverige hållbarhetsredovisning 2015
Vygon Sverige hållbarhetsredovisning 2014 – svensk
Vygon Hållbarhetsrapport 2012 engelsk
Vygon Hållbarhetsrapport 2012 svensk

Vygon Policydokument:

Uppförandekod for leverantörer
Upprätthallande av uppförandekod
Etisk kod
Professionell etisk kod
Miljöpolicy
Avfallshanteringspolicy
Hälso- och säkerhetspolicy
Jämställdhetspolicy