Hem»Företaget»CSR – Hållbarhetsutveckling

CSR – Hållbarhetsutveckling

Vygons (Sweden) AB:s Hållbarhetsredovisning beskriver vårt arbete kring centrala områden inom miljö, etik och moral, socialt ansvar och mänskliga rättigheter – och hur vi har integrerat detta i vårt dagliga arbete. Vygon gruppen har sedan länge arbetat systematiskt med viktiga miljömässiga och sociala risker i vår bransch, samt dess påverkan genom hela leveranskedjan: från design, produktion, lager och transport, till slutanvändarna och patienten.

Rapporten omfattar, i de fall inget annat anges, insatser som gjorts under verksamhetsåret 2014. Urvalet baseras på Global Reporting Initiatives (GRI) version G4 riktlinjer för rapportering inom hållbarhetsområdet, samt frågor och synpunkter som kommit upp i dialogen med våra intressenter.

 

SIS_Mbr_Horizontal_Green  Med vår kompetens och erfarenhet arbetar vi aktivt inom SIS. Länk till hemsida

 

MPS-CMYK Som en del av vårt samhällsansvar bidrar vi till organisationen Missing people och deras viktiga arbete. Länk till hemsida

 

Barncancerfonden bild 2 Vi är med och stödjer Barncancerfonden Norra. Länk till hemsida

 

Vygon Sverige hållbarhetsredovisning 2015
Vygon Sverige hållbarhetsredovisning 2014 – svensk
Vygon Hållbarhetsrapport 2012 engelsk
Vygon Hållbarhetsrapport 2012 svensk

Vygon Policydokument:

Uppförandekod for leverantörer
Upprätthallande av uppförandekod
Etisk kod
Professionell etisk kod
Miljöpolicy
Avfallshanteringspolicy
Hälso- och säkerhetspolicy
Jämställdhetspolicy