Accueil»Miljö»Miljöarbete

Miljöarbete

Vygon koncernen tar sitt företagsansvar genom att upprätthålla höga standarder för sociala, etiska, miljörelaterade koder och policys. Vårt hållbarhets- och samhällsansvar följer riktlinjerna i ISO 26000. Majoriteten av våra produkter är designade av egna ingenjörer och tekniker. Tillverkningen sker till största del i någon av våra egna fabriker, allt i enlighet med de gällande direktiv som återges i ISO 13485 och ISO 14001.

Vygon strävar efter att alla produkter som levereras ska vara PVC – DEHP- och latexfria. De är CE-märkta enligt MDD direktivet och tillverkade enligt gällande ISO standard. Alla förpackningar är fria från PVC och följer direktiv 94/62/EG. Våra förpackningar är fria från cellulosa.


I Sverige är Ragn-Sells AB samarbetspartner vad det gäller återvinning samt destruktion av restprodukter. Vygon (Sweden) AB är anslutet FTI och fullgör de krav som ställs enligt förpackningsförordningen SFS 2006: 1273.