Accueil»Företaget»Vygon (Sweden) AB

Vygon (Sweden) AB

Vygon (Sweden) AB bildades hösten 1999 och är ett helägt dotterbolag till franska Vygon SA. Fjorton personer finns anställda i Sverige och omsättningen 2018 var närmare 41 miljoner kronor. Det svenska bolaget är beläget i Skellefteå och är sedan 2018 även nordiskt huvudkontor. Det finns två lager i Sverige, ett beläget i norr och ett i söder. Tillväxten har de senaste åren varit mycket positiv. Produkterna produceras inom Vygon SA koncernen i olika länder som till exempel Tyskland och Frankrike.

Vår strategi är:

Vygon (Sweden) AB erbjuder sjukvården högkvalitativa, effektiva och innovativa medicinska engångsprodukter, anpassade efter kundens behov till ett konkurrenskraftigt pris. Som en viktig del ingår möjligheten till produktutbildning för sjukvårdspersonal.

 

På bilden Vygon Nordic team