Accueil»Företaget»Vygon (Sweden) AB

Vygon (Sweden) AB

Vygon (Sweden) AB bildades hösten 1999 och är ett helägt dotterbolag till franska Vygon SAS. Fjorton tjänster finns i Sverige och omsättningen 2022 var närmare 55,5 miljoner kronor. Det svenska bolaget är beläget i Skellefteå och är sedan 2018 även nordiskt huvudkontor. Tillväxten har de senaste åren varit mycket positiv. Produkterna produceras inom Vygon SAS koncernen i olika länder som till exempel Tyskland och Frankrike.

Vår strategi är:

Vygon (Sweden) AB erbjuder sjukvården högkvalitativa, effektiva och innovativa medicinska engångsprodukter, anpassade efter kundens behov till ett konkurrenskraftigt pris. Som en viktig del ingår möjligheten till produktutbildning för sjukvårdspersonal.

 

På bilden Vygon Nordic team