Accueil»Företaget»CSR – Hållbarhetsutveckling

CSR – Hållbarhetsutveckling

Vygons (Sweden) AB:s Hållbarhetsredovisning beskriver vårt arbete kring centrala områden inom miljö, etik och moral, socialt ansvar och mänskliga rättigheter – och hur vi har integrerat detta i vårt dagliga arbete. Vygon-gruppen har sedan länge arbetat systematiskt med viktiga miljömässiga och sociala risker i vår bransch, samt dess påverkan genom hela leveranskedjan: från design, produktion, lager och transport, till slutanvändarna och patienten.

Rapporten omfattar, i de fall inget annat anges, insatser som gjorts under verksamhetsåret 2017/2018. Urvalet baseras både utifrån Global Reporting Initiatives (GRI) och de Globala målen med kärnfrågorna: att avskaffa extrem fattigdom, skydda planeten samt fred och rättvisa.
 

SIS_Mbr_Horizontal_Green  Med vår kompetens och erfarenhet arbetar vi aktivt inom SIS. Länk till hemsida

 

Vygon Sverige hållbarhetsredovisning 2019
Vygon Sverige hållbarhetsredovisning 2017
Vygon Sverige hållbarhetsredovisning 2015
Vygon Sverige hållbarhetsredovisning 2014 – svensk
Vygon Hållbarhetsrapport 2012 engelsk
Vygon Hållbarhetsrapport 2012 svensk

Vygon Policydokument:

Uppförandekod för leverantörer
Upprätthållande av uppförandekod
Etisk kod
Professionell etisk kod
Miljöpolicy
Avfallshanteringspolicy
Hälsa och säkerhetspolicy
Jämställdhetspolicy