Accueil»Företaget»CSR – Hållbarhetsutveckling

CSR – Hållbarhetsutveckling

Vygons (Sweden) AB:s Hållbarhetsredovisning beskriver vårt arbete kring centrala områden inom miljö, etik och moral, socialt ansvar och mänskliga rättigheter – och hur vi har integrerat detta i vårt dagliga arbete. Vygon-gruppen har sedan länge arbetat systematiskt med viktiga miljömässiga och sociala risker i vår bransch, samt dess påverkan genom hela leveranskedjan: från design, produktion, lager och transport, till slutanvändarna och patienten.

Rapporten omfattar, i de fall inget annat anges, insatser som gjorts under verksamhetsåret 2019/2020. Urvalet baseras både utifrån Global Reporting Initiatives (GRI) och de Globala målen med kärnfrågorna: att avskaffa extrem fattigdom, skydda planeten samt fred och rättvisa.
 

SIS_Mbr_Horizontal_Green  Med vår kompetens och erfarenhet arbetar vi aktivt inom SIS. Länk till hemsida

 

Vygon Sverige hållbarhetsredovisning 2021
Vygon Sverige hållbarhetsredovisning 2019
Vygon Sverige hållbarhetsredovisning 2017
Vygon Sverige hållbarhetsredovisning 2015
Vygon Sverige hållbarhetsredovisning 2014 – svensk
Vygon Hållbarhetsrapport 2012 engelsk
Vygon Hållbarhetsrapport 2012 svensk

Vygon Policydokument:

Uppförandekod för leverantörer
Upprätthållande av uppförandekod
Etisk kod
Professionell etisk kod
Miljöpolicy
Avfallshanteringspolicy
Hälsa och säkerhetspolicy
Jämställdhetspolicy