Accueil»Miljö»Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicyn lyder:

« Vygon vidkänner sitt juridiska och moraliska ansvar när det gäller företagets miljörelaterade agerande, samt det ansvarsfulla bortskaffandet av företagets produkter, restprodukter och emballage. Vygon ska verka för att hjälpa sina kunder att hantera avfall på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. »

Under många år har Vygon gruppen strävat efter att främja miljöskydd genom sin miljöpolitik. Detta miljöarbete har tilldelats en ISO 14001 certifiering för Vygon SA:s produktionsanläggning och dess verksamhet.


Att lyckas med denna utmaning kräver:

  • Tydliga regler och granskning av verksamheten
  • Minimering av verksamhetens industriella miljöpåverkan och miljörelaterade risker
  • Förbättrad avfallshantering
  • Medvetandehöjande insatser och personalutbildning
  • En öppen dialog med intressenter och allmänheten

Ladda ner Miljöpolicy