Accueil»Företaget»Kvalitet

Kvalitet

Vygon främjar innovation:

Vår strävan är att utveckla produkter som är enkla och säkra att använda, anpassade efter kundens behov och sjukhuspersonalens krav.

Vygons produktkvalitet:

  • Vårt mål är att använda kroppsvänliga material som minskar risken för infektioner.
  • Kvalitet är mer än en förstklassig design. Genom rigorösa kontroller och grundlig granskning styrs samtliga led av tillverkningen.
  • Den höga kvalitén säkerställs genom stränga biokemiska undersökningar av råmaterial.
  • Vår strävan är att minska företagets miljöpåverkan genom miljövänligare tillverkningsmetoder.
  • Vår ambition är att leda utvecklingen för latexfria produkter samt uteslutning av mjukgörande ftalater (DEHP fri PVC).

Några av våra certifieringar:

Certifikat från LNE (Frankrike) – ISO 13485

Design, tillverkning och försäljning av sterila och icke sterila tillbehör och medicinska artiklar för engångsbruk. Validering och regelbundna kontroller av steriliseringsprocessen för medicinska produkter med etylenoxid.

Ladda ner pdf fil

Certifikat från SGS (Frankrike) – ISO 14001

Design, tillverkning, sterilisering, förvaring och försäljning av sterila medicinska artiklar för engångsbruk.

Ladda ner pdf fil