Nutriline Twinflo

Code produit: 1252.230

2-lumen PICC (2 FR) i PUR för kort till medellång I.V terapi hos neonatala och spädbarn. Nutriline Twinflo rekommenderas framförallt till barn som behöver flera infusioner samtidigt och där läkemedelsinkompatibilitet anses råda. Katetern har graderingar varje centimeter och en svart ände, detta för att det på ett säkert sätt skall kunna ses att hela katetern har dragits ut, då katetern avvecklats. Innehållsförteckning: - 1 röntgentät dubbellumen PUR kateter. - 1 introducer (Microflash eller splitnål) - 1 Grip-Lok fixeringsförband, hypoallergent och speciellt framtaget för neonatala barn) - Måttband  Code Introducer Typ Introducer Extern diameter
mm
Introducer Längd
mm
Introducer Gauge
G
Kateter Längd
cm
Kateter Extern diameter
mm
Kateter Gauge
G
Kateter Flödeshastighet för 1 bar tryck
ml/min
Kateter Primingvolym
ml
Kateter Ledare Kateter Diameter
Fr
1252.230 Microflash 20G 1.0 21 20 30 0.6 24 2 x 1.45 0.2 (x2) Yes 2
1252.232 Utan introducer - - - 30 0.6 24 2 x 1.45 2 x 0.2 Nej 2
1252.235 Microflash 20G 1.0 21 20 30 0.6 24 2 x 1.45 2 x 0.2 Nej 2
  Introducer Kateter
Code Typ Extern diameter
mm
Längd
mm
Gauge
G
Längd
cm
Extern diameter
mm
Gauge
G
Flödeshastighet för 1 bar tryck
ml/min
Primingvolym
ml
Ledare Diameter
Fr
1252.230 Microflash 20G 1.0 21 20 30 0.6 24 2 x 1.45 0.2 (x2) Yes 2
1252.232 Utan introducer - - - 30 0.6 24 2 x 1.45 2 x 0.2 Nej 2
1252.235 Microflash 20G 1.0 21 20 30 0.6 24 2 x 1.45 2 x 0.2 Nej 2
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes