Navelkateter 2-lumen

Code produit: 1272.04

Röntgentät venkateter i PUR med 2 distala öppningar (Art:nr 1272.04), med en distal- och en sidoöppning (Art:nr1272.14 och 1274.14/17). Rundad ände. Centimetermarkeringar från 4 till 20cm från distala änden (art:nr 1272.04 och 1272.14) och från 4 till 25cm (1274.14 och 1274.17) och proximal förlängningsslang (PUR) med klämma, längd 5cm. Art:nr 1272 levereras i en hård blisterförpackning, antal kartong/låda 10/150. Art:nr 1274 levereras i en dubbelförpackning, antal kartong/låda 10/150.


  Code Kateter Extern diameter
mm
Kateter Längd
cm
Kateter Antal lumen Kateter Diameter
Fr
Distala lumen Flödeshastighet
ml/min
Distala lumen Primingvolym
ml
Proximala lumen Flödeshastighet
ml/min
Proximala lumen Primingvolym
ml
1272.04 1.4 20 2 x 20G 4 11 0.19 11 0.19
1272.14 1.4 20 2 x 20G 4 11 0.19 12 0.19
1274.14 1.4 40 2 x 20G 4 6 0.27 7 0.27
1274.17 1.7 40 2 x 20G 5 7 0.26 9 0.26
  Kateter Distala lumen Proximala lumen
Code Extern diameter
mm
Längd
cm
Antal lumen Diameter
Fr
Flödeshastighet
ml/min
Primingvolym
ml
Flödeshastighet
ml/min
Primingvolym
ml
1272.04 1.4 20 2 x 20G 4 11 0.19 11 0.19
1272.14 1.4 20 2 x 20G 4 11 0.19 12 0.19
1274.14 1.4 40 2 x 20G 4 6 0.27 7 0.27
1274.17 1.7 40 2 x 20G 5 7 0.26 9 0.26
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes