Nutrisafe 2 trevägskran

Code produit: 5802.01

Nutrisafe 2  trevägskran. Honkopplingen kopplas till Nutrisafe 2 sonden och på de två han-kopplingarna kan Nutrisafe 2 tillbehör kopplas på. Denna produkt medför att läkemedelsadministrering kan utföras samtidigt som sondmatning pågår.


  Code Avstängningskran Testad vid
bar
368.02 -
368.12 -
368.42 -
5802.01 10
5804.11 -
829.01 -
  Avstängningskran
Code Testad vid
bar
368.02 -
368.12 -
368.42 -
5802.01 10
5804.11 -
829.01 -
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No