Perfusafe 2

Code produit: 5249.115

Perfusafe är en venportsnål (hubernål) med stickskydd.


Produkten består av: -1 nål med huberslipning till 90°. Den finns i 4 längder: 15cm, 20cm, 25cm och 30cm. - 4 vingar: 2 övre för att greppa och hålla i vid placering respektive borttagning. 2 nedre att hålla ner mot venporten vid borttagande och för att aktivera stickskyddet. - 1 flexibel förlängningsslang tillverkad av PUR, längd 215mm - Int.-ext. Ø 1,5 x2,5mm. - 1 honluerkoppling. -1 hanluerlock kork eller autoflush/Bionector. -1 färgkodad slangklämma som indikerar storlek på nålen (G). - 1 vadderingsdyna.
Perfusafe förebygger stickskador genom att motverka "rebound" effekt vid borttagande av hubernål från venport. Stickskyddet aktiveras automatiskt då nålen dras ut ur venporten.  Code Perfusafe Längd
mm
Perfusafe Extern diameter
mm
Perfusafe Gauge
5249.115 15 1.1 19
5249.116 15 1.1 19
5249.120 20 1.1 19
5249.125 25 1.1 19
5249.130 30 1.1 19
5249.715 15 0.7 22
5249.720 20 0.7 22
5249.725 25 0.7 22
5249.730 30 0.7 22
5249.915 15 0.9 20
5249.926 25 0.9 20
  Perfusafe
Code Längd
mm
Extern diameter
mm
Gauge
5249.115 15 1.1 19
5249.116 15 1.1 19
5249.120 20 1.1 19
5249.125 25 1.1 19
5249.130 30 1.1 19
5249.715 15 0.7 22
5249.720 20 0.7 22
5249.725 25 0.7 22
5249.730 30 0.7 22
5249.915 15 0.9 20
5249.926 25 0.9 20
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes