Endotoxinfilter för Neonatalt/Pediatriskt bruk

Artikelnummer: 807.204

807.204 I.V filter bytesintervall 96 h. 0.22µm filter som filtrerar partiklar, luft, bakterier och endotoxiner. Får ej användas tillsammans med lipider och blodprodukter. Fyllnadsvolym 0,43ml, flödeshastighet 7ml/min. 807.205 samma produkt fast med en integrerad förlängningsslang. Fyllnadsvolym 0,59ml, flödeshastighet 7ml/min.


  Kod Förlängningsslang och/eller filter Primingvolym
ml
Förlängningsslang och/eller filter Flödeshastighet
ml/min
807.204 0.43 5
  Förlängningsslang och/eller filter
Kod Primingvolym
ml
Flödeshastighet
ml/min
807.204 0.43 5
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes