N2 Enteralspruta 1 ml hemsjukvård, diskbar

Code produit: 1012.01

Enteral spruta med Nutrisafe 2 koppling. Kan endast användas tillsammans med Nutrisafe 2 produkter (sonder, tillbehör). Sprutan finns att tillgå i 6 olika storlekar 1 ml, 2.5 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, och 60 ml. Diskbar.
1 ml 100/3200
2,5 ml 100/3200
5 ml 100/1600
10 ml 100/1200
20 ml 50/800
60 ml 50/300 


  Code Spruta Volym
ml
Spruta Gradering (samtliga)
ml
1012.01 1 0.01
  Spruta
Code Volym
ml
Gradering (samtliga)
ml
1012.01 1 0.01
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No