Aspisafe 2

Code produit: 538.25

Art.nr 538.25 2-lumen kateter för bronkoalveolärt lavage. Den distala änden av den externa röntgentäta katetern är avstängd med en polyetylenglykol plugg.

Art.nr 538.34: Aspisafe 2 för bronkoskopi.

20/300


  Code Kateter för invärtes bruk Intern diameter
mm
Kateter för invärtes bruk Extern diameter
mm
Kateter för invärtes bruk Längd
cm
Kateter för utvärtes bruk Intern diameter
mm
Kateter för utvärtes bruk Extern diameter
mm
Kateter för utvärtes bruk Längd
cm
538.25 1.0 1.7 65 2.0 2.7 60
538.34 0.9 1.3 95 1.4 1.9 90
  Kateter för invärtes bruk Kateter för utvärtes bruk
Code Intern diameter
mm
Extern diameter
mm
Längd
cm
Intern diameter
mm
Extern diameter
mm
Längd
cm
538.25 1.0 1.7 65 2.0 2.7 60
538.34 0.9 1.3 95 1.4 1.9 90
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No