Hem»Företaget»Vygon (Sweden) AB

Vygon (Sweden) AB

Vygon (Sweden) AB bildades hösten 1999 och är ett helägt dotterbolag till franska Vygon SA. Tolv personer finns anställda i Sverige och omsättningen 2016 var närmare 34 miljoner kronor. Det svenska bolaget har sitt kontor och lager beläget i Skellefteå. Tillväxten har de senaste åren varit mycket positiv och man ansvarar även för övriga Nordiska länder. Produkterna produceras inom Vygon SA koncernen i olika länder som till exempel Tyskland och Frankrike.

Vår strategi är:

Vygon (Sweden) AB erbjuder sjukvården högkvalitativa, effektiva och innovativa medicinska engångsprodukter, anpassade efter kundens behov till ett konkurrenskraftigt pris. Som en viktig del ingår möjligheten till produktutbildning för sjukvårdspersonal.

Gruppbild Vygon Sweden